Όροι και Προϋποθέσεις

1. Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λχ προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) maganiotis.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του maganiotis.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.    

3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα maganiotis.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα maganiotis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.   Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά  λάθη .Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα maganiotis.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του maganiotis.gr

5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα maganiotis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.    

6. Το ηλεκτρονικό κατάστημα maganiotis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω τ& omicron;υ διαδικτυακού της τόπου.    

7. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το maganiotis.gr  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του maganiotis.gr ή τρίτων μερών προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.    

8. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του maganiotis.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων παροχής των υπηρεσιών του maganiotis.gr, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.  

9. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

10. Δέσμευση τιμής γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και μόνο μετά την επιβεβαίωσής της από την εταιρεία.

11. Η ορθότητα των χαρακτηριστικών στα προϊόντα, βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρεία και μόνον.

12. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος στην καταχώρηση των κειμένων.

13. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική.

14. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία πωλούνται από την εταιρεία μας και αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από τις μητρικές εταιρείες , για την εγγύηση, επισκευή ή αντικατάσταση τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι αντιπροσωπείες

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων όλων των online αγορών που θα μας επιστραφούν εντός 7 ημερών στην ίδια κατάσταση που τα στείλαμε.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αλλάζουμε μόνο το ίδιο προϊόν.
Επιστροφή προϊόντος δεν γίνεται για κανένα από τα ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνει τον πελάτη.
Παρακαλούμε να αποστείλετε τα προϊόντα πίσω σε μας στην αρχική τους συσκευασία, με ένα σημείωμα που θα εξηγεί τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει η αλλαγη,
στην διεύθυνση:

Λιοσίων 283 - 10445 - Αθήνα
Τηλ.: 210 8324904-901, 210 8326784
Fax: 210 8326767

Τα νέα εμπορεύματα θα σας αποσταλούν το ταχύτερο δυνατό.
Θα  ενημερωθείτε με e-mail για την ημερομηνία της επαναποστολής.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται στη κάρτα με οποία πληρώσατε το προϊόν.
Όταν παραλάβουμε το εμπόρευμα, τότε, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας.
Θα ενημερωθείτε με e-mail για την ημερομηνία επιστροφής των χρημάτων.


ΑΠΑΤΗ

Η εταιρεία δεν φέρει καμία απόλυτος ευθύνη σε περίπτωση παραγγελιάς μέσω παράνομης χρήσης πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο πλήν του νόμιμου κατόχου.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση & το απόθεμα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.