Διαγραφή–Απόσυρση–Ανακύκλωση

Κατάθεση πινακίδων

Σας απαλάσσουμε από την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας. 
Αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς τη διαδικασία κατάθεσης άδειας και πινακίδων 
στην αρμόδια ΔΟΥ για τα επιβατικά και στο Υπουργείο Μεταφορών για τα επαγγελματικά οχήματα.

Δικαιολογητικά....

Διαγραφή-Ανακύκλωση 

Αναλαμβάνουμε την διαγραφή και την απόσυρση του οχήματος σας. 
Η εταιρεία μας μεταφέρει το όχημα σας παραλαμβάνοντας το από τον χώρο σας.
Ακόμα και αν το όχημα δεν κινείται, η μεταφορά γίνεται με γερανό χωρίς κανένα κόστος.